Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Parkinson-Centrum

Informatie voor Parkinson- of Parkinsonismepatiënten en hun partners.

In januari 2013 startte het eerste Parkinsoncentrum in regio Zuid-Hollandse eilanden. Al jaren kunt u bij ons terecht voor behandeling en advies bij de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme, maar onze expertise is uitgebreid tot een mulitidisciplenair centrum met contacten in de absolute neurologietop van Nederland. Dit is een initiatief vanuit de fysiotherapiepraktijken FysioHellevoet en Fysiotherapie van Amstel uit Hellevoetsluis en wordt ondersteund door gezamelijke behandeling en contacten met ergotherapeuten, logopedisten, neurologen, een parkinsonverpleegkundige, een counseller en een osteopate. Bij twijfel of lastige problemen voortkomend uit de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen hebben wij een directe link met neurologen uit de regio, Rotterdam en Nijmegen voor direct overleg.

U kunt zich aanmelden voor een screening en nulmeting waarbij klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Hieruit volgen adviezen op maat voor behandeling en preventie van klachten. Er wordt getracht adviezen en oefeningen in te passen in het dagelijks leven zodat zelfstandigheid gewaarborgd blijft, ook in uw dagelijks leven of eigen sport. Mocht fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan dit op diverse manieren worden ingevuld: indiviueel, in een groep of thuis. Hierin speelt uw eigen voorkeur de hoofdrol.

Afhankelijk van de klachten en het beloop wordt er 1 of 2 keer per jaar een hermeting gepland waarbij de testgegevens worden vergeleken met de vorige gegevens, bijgehouden in uw digitale dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor u en de behandelend fysiotherapeut. Na een hermeting wordt een verslag van het overzicht aan u meegegeven voor de controle bij de neuroloog.

Onze Partners:

Aangesloten bij: