Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Orthopedische Fysiotherapie (NAVOG)

Orthopedische Fysiotherapie (NAVOG) - FysioHellevoet

Een orthopedisch fysiotherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding orthopedische geneeskunde heeft gestudeerd. Hij hanteert oefenvormen zoals specifieke aanspanningen bij chronische peesletsels en training van bewegingssturing en gewrichtsgevoel. Door het hanteren van speciale gewrichtsmobilisatie technieken beweegt u makkelijker en met meer controle.

Wat is orthopedische fysiotherapie?

Men kan deze discipline het best omschrijven als "niet-operatieve orthopedie". Met andere woorden: het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat, die niet in eerste instantie voor operatieve therapie in aanmerking komen. Deze aandoeningen zijn meestal gekenmerkt door pijnklachten van gewrichten,spieren en pezen waarbij röntgen- en laboratoriumonderzoek zelden duidelijke afwijkingen tonen.

Wat doet een orthopedisch fysiotherapeut?

Door middel van lichamelijk onderzoek, waarbij de fysiotherapeut een aantal testbewegingen uitvoert en kijkt of daarmee de kenmerkende pijn kan worden opgewekt, wordt een diagnose gesteld. Afhankelijk van de gestelde diagnose wordt vervolgens een therapiekeuze gemaakt. Zo zal bijvoorbeeld bij een gewrichtsontsteking (arthritis) een andere therapie worden gekozen dan bij een slijmbeursontsteking (bursitis).

Soms ontstaan klachten doordat een gewricht te veel kan bewegen (instabiliteit); dan zal met behulp van gerichte oefeningen de spierkracht worden verbeterd. Ook is het mogelijk dat een gewricht onvoldoende beweegt. In dat geval zal met specifieke bewegingen (mobilisatie of manipulatie) worden getracht het gewricht meer beweeglijk te maken, waardoor het zijn normale functie weer kan uitvoeren.

Buiten de aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals gewrichten, spieren en banden behandeld de orthopedisch fysiotherapeut met name na een ongeval, overbelasting of operatie zoals na:

  • meniscus en/of voorste kruisband operatie van de knie.
  • schouderontwrichting en ontsteking.
  • pees- en band letsels in schouder, elleboog, hand en heup, knie of voet.
  • nieuwe heup- en knie operatie (prothese).
  • nek, rug en bekkenklachten.

De opleiding

De fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een 3 jarige post HBO opleiding aan de Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (NAVOG) volgt mag zich orthopedisch fysiotherapeut noemen.

De Engelse orthopeed Cyriax legde de basis voor de huidige orthopedische geneeskunde en ontwikkelde een systematische methode voor het functieonderzoek van het bewegingsapparaat, waardoor alle betreffende structuren afzonderlijk beoordeeld kunnen worden.

De NAOG heeft echter de afgelopen 20 jaar deze basis steeds geactualiseerd door o.a. (internationale) literatuur en lopende onderzoeksprojecten kritisch te volgen.

De beroepsorganisatie

De NAOG verzorgt cursussen voor artsen en fysiotherapeuten over onderzoek van het bewegingsapparaat en behandeling van aandoeningen van de weke delen (spieren, pezen, gewrichtsbanden) en gewrichten.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Geneeskunde kan men verwerven door met goed gevolg het A-examen onderste en bovenste extremiteiten, en het B-examen wervelkolom af te leggen en bovendien jaarlijks een of meerdere herhalingsdagen bij te wonen.

De verwijzing

De behandeling valt onder de wettelijke tarieven voor fysiotherapie en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Bekijk voor meer informatie www.navog.nl.

Onze Partners:

Aangesloten bij: