Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Neurologie

Neurologie - FysioHellevoet

Hieronder vallen ziektes als m. Parkinson, A.L.S., P.L.S., Multiple Scerose (M.S.), M.S.A., en een heleboel andere hersenziektes.

Maar ook hersenaandoeningen zoals bijvoorbeeld een beroerte; een infarct door een bloedpropje of een hersenbloeding door een kapot bloedvat in hersenen of hersenstam. En aandoeningen in het ruggenmerg zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie.

Ook klachten gelegen in perifere zenuwen vallen onder de noemer neurologie. Perifere zenuwen bestaan uit bundels van zenuwvezels die buiten het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) liggen. Problemen in perifere zenuwen zijn bijvoorbeeld de rug- of nekhernia, zenuwontstekingen, polyneuropathie of het carpaal tunnelsyndroom.

Bij al deze verschillende vormen van neurologische problemen kunnen de klachten uiteen lopen. Veel voorkomende klachten zijn krachtverlies, gedeeltelijke verlamming, spasticiteit, verminderde souplesse, gevoelloosheid, pijn, tintelingen, slechtere motoriek en verminderd evenwicht. Ook vermoeidheid, conditieverlies en mentale problemen zoals verminderde concentratie kunnen vervelende problemen opleveren in het dagelijkse leven.

Fysiotherapie kan hulp bieden bij veel van deze klachten door te trainen, te rekken of handige trucjes toe te passen om het dagelijks leven te vergemakkelijken. Dit kan bij kortdurende klachten maar ook bij klachten die al langer bestaan. Er worden metingen verricht om klachten in kaart te brengen en te beoordelen of er vooruitgang geboekt wordt of er een stabiele situatie ontstaan is met behulp van fysiotherapie. Regelmatig wordt er verslag gedaan naar uw arts of specialist en waar nodig wordt overleg gepleegd om behandelingen goed op elkaar af te stemmen.

Voor een aantal klachten en aandoeningen is een verwijsbrief van een arts of specialist nodig. Bij sommige klachten is dat niet nodig. Informeer of dat nodig is voor uw klacht bij de assistentes of bij uw fysiotherapeut.

Onze Partners:

Aangesloten bij: