Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Longrevalidatie

Longrevalidatie - FysioHellevoet

Bij longrevalidatie voor COPD – en astmapatiënten haalt u, door het volgen van een beweegprogramma-op-maat, eruit wat erin zit. U krijgt door een beter fitheidgevoel meer zelfvertrouwen en ervaart minder beperkingen in het dagelijks leven. De professionele begeleiding wordt verzorgd door een fysiotherapeut met de aantekening COPD en Beweegprogramma’s.

COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease'.

Dit betekent chronische obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende obstructie in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem.Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA(Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoening), maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt.

Ze hebben allemaal te maken met ontstekingen van de luchtwegen, maar een ontsteking bij astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en longemfyseem. Ook de behandeling is anders. Vandaar dat er nu gesproken wordt over Astma en COPD.

Wat is COPD?

Chronisch obstructief longlijden wordt ook wel chronische bronchitis en longemfyseem genoemd. COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen, die vaak begint met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen, waardoor deze steeds minder goed werken. Kleine luchtwegen verliezen hierdoor op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar.Bij hard hoesten is het mogelijk dat de longen dichtklappen omdat ze alle stevigheid hebben verloren.Het is belangrijk dat emfyseem patiënten leren “huffen” in plaats van hoesten.Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.

De belangrijkste oorzaak van COPD is ROKEN.

Klachten

Typerend is de chronische ochtend- of rokershoest en het opgeven van slijm. Het ademen gaat vaak piepend en brommend en men wordt sneller moe en kortademig bij inspanning. Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven meer klachten en gaan minder snel over. Dit kan grote beperkingen opleveren thuis en op het werk. Tevens treden er problemen op met de ademhaling. Inademen gaat meestal wel, maar uitademen levert een probleem op, met name bij lichamelijke inspanning. Bij ernstig COPD moet het hart flink werken om het lichaam van zuurstof te voorzien. Soms wordt dat te zwaar voor het hart. Dan kan iemand vocht achter de longen krijgen en in de onderbenen. Dit leidt tot meer kortademigheid en ´s nachts vaker plassen.

Therapie

Bij een merendeel van de patiënten is stoppen met roken één van de belangrijkste stappen. Daarbij is een juist gebruik van de medicatie en het behouden en verbeteren van uw conditie belangrijk.

Vooruitzichten bij COPD

Iemand met COPD wordt niet meer beter. Het is een chronische ziekte en de beschadiging is niet te herstellen. Een goede aanpak kan wel bijdragen aan een minder snelle achteruitgang van de longen. Ook kunnen klachten enigszins verlicht worden. Het is belangrijk de klachten serieus te nemen. De behandeling van een arts is een deel van de aanpak. Daarnaast kunt u zelf veel doen. Een gezonde leefwijze, een positieve instelling, voldoende beweging en in een aantal gevallen zuurstof hebben een positieve invloed op het verloop van de ziekte.

Wat is ASTMA?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen. Zij worden kortademig, ademen piepend of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel geprikkeld raken door allerlei stoffen. Deze stoffen kunnen onderverdeeld worden in allergische prikkels en niet-allergische prikkels. Veel mensen met astma zijn allergisch voor verscheidene stoffen zoals tabaksrook, bepaalde luchtjes als bak- en braadluchtjes, parfum, de lucht van spaanplaat of isolatiemateriaal, de lucht van chloor en schoonmaakmiddelen, benzinedampen, uitlaatgassen van auto´s en drukinkt.

Prikkelende stoffen die je inneemt zoals bepaalde pijnstillers en toevoegingen aan voedingsmiddelen. Weersomstandigheden zoals mist, regen, vochtig weer, sterke temperatuurswisselingen of koude lucht. De aanleg voor astma en voor allergieën is erfelijk. In tegenstelling tot COPD is er bij astma géén beschadiging in de luchtwegen. Astma is volledig reversibel d.w.z. door medicatie goed in te stellen en meestal kortdurend. De situatie kan zich volledig herstellen.

Klachten

Klachten die bij astma ontstaan zijn kortademigheid, piepend ademhalen en hoesten, vaak als gevolg van en allergische reactie op een bepaalde stof of prikkel. Dat kan als een aanval binnen een half uur gebeuren, maar ook pas na 24 uur. Daarom is vaak lastig om te achterhalen waardoor iemand benauwd is geworden. Mensen met astma kunnen ook benauwd worden door en na lichamelijke inspanning, zeker als ze de inspanning niet rustig opvoeren. Dit heet inspanningsastma. Verder kunnen stress en heftige emoties het lichaam ook op zo´n manier prikkelen dat iemand met astma er benauwd van wordt. Een luchtweginfectie bij verkoudheid of griep kan het astma ook tijdelijk verergeren.

Therapie

De aanpak bij astma bestaat in grote lijnen uit het vermijden van uitlokkende momenten en het zorgvuldig gebruiken van uw medicijnen. Een schone huis/school/werkomgeving, geen huisdieren, rookvrije omgeving en het vermijden van aspecifieke prikkels. Lichamelijke inspanning kan ook kortademigheid geven, toch is dit de enige prikkel die u niet moet vermijden. Juist voor mensen met astma is een goede lichamelijke conditie van groot belang.

Beweegprogramma COPD

Mensen met COPD worden door inspanning benauwder. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Als die inspanningen al een hele opgave zijn, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. Maar zo worden mensen steeds meer benauwd en gaan ze door inspanningsangst nog minder bewegen en kunnen ze steeds minder. Hun beperkingen in het dagelijks leven worden langzaam steeds groter. De mogelijkheid bestaat zelfs dat mensen in een sociaal isolement komen wat op zijn beurt weer kan leiden tot neerslachtigheid en een versterking van de inactiviteit.

Een beweegprogramma op maat kan mensen met COPD helpen om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Elke dag verantwoord bewegen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de katholieke universiteit van Leuven het beweegprogramma COPD ontwikkeld, speciaal voor mensen met COPD. Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen, want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.

U doorloopt het beweegprogramma samen met een registerfysiotherapeut van onze praktijk. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Deze fysiotherapeut is daarnaast speciaal opgeleid voor het beweegprogramma COPD. Uw begeleiding is dus in goede handen. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen.

Wat levert het beweegprogramma u op?

Minder benauwdheid, groter fitheidgevoel en verantwoord bewegen! U leert uw angst voor inspanning overwinnen of juist u tempo aan te passen. Een belemmerende factor kan zijn dat u verkeerde gedachtes heeft over uw ziekte en hoe er mee om te gaan. Zelfvertrouwen krijgen is het sleutelwoord.

Uw persoonlijke beweegprogramma

De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen. Hierdoor kan hij of zij u een beweegprogramma op maat aanbieden. De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken. Na afloop van het beweegprogramma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen en met u de resultaten en de voortgang bespreken.

Individueel en in groepsverband

Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Soms is het beweegprogramma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met COPD. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen. Het beweegprogramma duurt minimaal drie maanden (twaalf weken) en maximaal 6 maanden.

Onze Partners:

Aangesloten bij: