Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie - FysioHellevoet

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en ouders en eventueel met leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Met welke problemen kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht? Bij baby's kan gedacht worden aan een voorkeurshouding, veel huilen, overstrekken, achterblijven in de ontwikkeling zoals het niet tot kruipen of lopen komen. Ook aangeboren afwijkingen of problemen behoren tot het werkgebied van de kinderfysiotherapeut.
Bij kinderen vanaf basisschoolleeftijd kan gedacht worden aan motorisch onhandig zijn, veel vallen, houterig bewegen, moeite met schrijven, pijnklachten aan het bewegingsapparaat, sportblessures, chronische aandoeningen (zoals luchtwegproblemen) of niet met leeftijdgenoten mee kunnen komen met sport en spel op de sportclub of gym op school. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Specialisaties binnen onze praktijk:

  • Plagiocephalometrie (schedelmeting bij zuigelingen)
  • Orthopedische klachten bij jeugdigen
  • Ontspanning- en ademhalingsoefeningen voor kinderen en jongeren
  • Chronische pijnklachten

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor kinderfysiotherapie neem dan contact op met de praktijk.

Onze Partners:

Aangesloten bij: