Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie - FysioHellevoet

Het hebben of overleven van kanker heeft vele gevolgen. Voorkomende klachten zijn: conditieverlies, vermoeidheid, spierzwakte, pijn en spanningsklachten. Een oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten, tijdens en na de ziekte.

Inleiding

Fysiopoll beschikt over specialistische kennis met betrekking tot de fysiotherapie voor patiënten met een oncologische ziekte.

Klachten veroorzaakt door kanker

Veel oncologiepatiënten hebben bewegingsproblemen als gevolg van kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de behandeling (o.a. operaties, bestralingen en chemotherapie). Oncologiepatiënten kunnen lokale fysieke problemen hebben, zoals stug littekenweefsel, verminderde spierkracht, vochtophoping (oedeem) en pijn.

Ook hebben oncologiepatiënten vaak last van algemene problemen, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en een verminderde zelfredzaamheid.

Van veel medische behandelingen is bekend wat effecten zijn op korte en lange termijn. De behandeling van kankerpatiënten is nog volop in ontwikkeling en er worden nog steeds nieuwe behandelingmethodes van kanker uitgevonden en toegepast. Van een aantal van deze medische behandelingen is echter nog niet bekend wat de effecten op de korte of langere termijn zullen zijn.

De oncologisch fysiotherapeut is specialistisch opgeleid en heeft deskundigheid m.b.t. de behandelmethodes van kanker en de bijwerkingen daarvan. Op basis van deze kennis stelt de fysiotherapeut een specifiek behandelplan en revalidatieprogramma voor u op.

Fysiotherapie tijdens de 4 behandelfasen

Bij de behandeling van oncologiepatiënten worden 4 fasen onderscheiden:

  1. de behandelfase, waarbij de diagnose gesteld is en een operatie, bestraling en/of chemotherapie plaatsvindt;
  2. de herstelfase, waarbij de medische behandelingen achter de rug zijn en de patient zich kan richten op herstel;
  3. de palliatieve fase, waarbij duidelijk is dat de ziekte niet meer te genezen is en de behandeling gericht is op het zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven; en
  4. de terminale fase waarbij het duidelijk is dat het levenseinde nadert. Binnen deze fase is behandeling gericht op het bieden van zoveel mogelijk comfort aan de patient, die afscheid neemt van het leven.

Fysiotherapie kan binnen al deze fasen een functie hebben. In ieder stadium richt de fysiotherapeutische behandeling zich op andere doelen die de patiënt en fysiotherapeut in overleg met elkaar vaststellen.

Doel van de fysiotherapie

Onderzoek heeft uitgewezen dat fysiotherapie kan bijdragen aan het verminderen van fysieke en mentale klachten van oncologiepatiënten.

Het doel van oncologische fysiotherapie is het verminderen van vermoeidheid, het bevorderen van de algehele lichamelijke conditie, het verminderen van lokale fysieke problemen (denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, littekenweefsel of aan stijve gewrichten) en het leren omgaan met fysieke en mentale beperkingen.

De behandeling en het revalidatietraject

Als u voor het eerst komt bij de oncologisch fysiotherapeut krijgt u een uitgebreide intake (invullen vragenlijst, gesprek, lichamelijk onderzoek, etc.). Aan de hand van de intake stelt de therapeut in overleg met u een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit: oefentherapie, massage en ontspanningsoefeningen.

Deze behandeling is individueel. Daarnaast kunt u een revalidatietraining volgen om uw conditie te verbeteren. Tijdens het revalidatietraject wordt u individueel begeleid door de fysiotherapeut. In een later stadium kunt u ook in een kleine groep van patiënten trainen. Er zijn 2 trainingsgroepen: Fit met kanker en Beweeg je Fit (voor vrouwen met borstkanker).

Onze Partners:

Aangesloten bij: