De pijn de baas

De pijn de baas - FysioHellevoet

Mensen met langdurige pijnklachten kunnen in een vicieuze cirkel komen, waardoor hun beperkingen in het dagelijks leven alleen maar groter worden. Uitleg hoe het ingewikkelde mechanisme van pijn werkt kan hulp bieden om er beter mee om te leren gaan.” Word je eigen pijnmanager”, staat in ons revalidatieprogramma bovenaan.

Wat is een patiënt met langdurige pijnklachten?

Een patiënt met langdurige klachten is een patiënt waarbij zijn of haar pijnklachten langer dan 6 weken bestaan en waarbij er geen begrijpelijke relatie is tussen de oorzaak van de klachten en de gevonden beperkingen die het in het dagelijks leven voor de patiënt oplevert. Er kan hier sprake zijn van ontoereikend pijngedrag. Een belangrijk aspect van de behandeling is het vergroten van zelfcontrole.

Patiëntenprofielen

Bij deze patiëntencategorie maken we onderscheidt tussen twee patiëntprofielen:

 1. De dreigende pijngroep die korter dan 6 weken last heeft.
  Patiëntprofiel 1 kent nog pijnvrije houdingen en is hierdoor trainbaar.
 2. De pijngroep die langer dan 6 weken last heeft.
  Patiëntprofiel 2 kent geen pijnvrije houdingen en heeft continu pijn.

Het revalidatieprogramma

Voor patiëntprofiel 1 geldt het volgende revalidatieprogramma:

 • Omdat hier geen sprake is van overmatige angst voor bewegen, is pijnrevalidatie mogelijk middels een bewegingsprogramma waarbij voor patiënten met lage rugklachten en nekklachten geoefend wordt in het controle leren krijgen op de diepere houdingsspieren.
 • Pas daarna kan gestart worden met een bewegingsprogramma bij ons in de oefenzaal.
 • Hierna kan doorverwezen worden naar een sportinstituut of sportvereniging alwaar ook de algemene conditie (uithoudingsvermogen, coördinatie, kracht en lenigheid) getraind wordt.

Voor patiëntprofiel 2 geldt de volgende mogelijkheden:
* Pijnbestrijding middels medicatie, zenuwblokkades en Transcutane Neuro Stimulatie (TENS).
* Pijnrevalidatie of wel het leren omgaan met pijn.

Is er wel sprake van vrees voor bewegen en is er vermijdingsangst, met als gevolg afname van lichamelijke conditie, afname van sociale contacten en toename van gevoelens van onrust en angst, dan is er sprake van aangeleerd pijngedrag.

Pijngedrag is een onbewust proces waarbij de pijn door de patiënt als echt ervaren wordt, maar sterk beïnvloed wordt door angst.
Door middel van vragenlijsten en meetinstrumenten zijn wij in staat het pijngedrag in kaart te brengen.
Zo krijgen we antwoordt op vragen zoals:

 • is er sprake van bewegingsangst?
 • welke beperkingen ondervindt de patiënt in het dagelijks leven ten gevolge van zijn klachten?
 • hoe gaat hij om met zijn klachten en welke gedachtes heeft de patiënt zelf over zijn klachten?
 • welke activiteiten en bewegingen wil de patiënt door de behandeling graag verbeterd zien.

ACTIEF BEWEGINGSPROGRAMMA (Graduele opbouw)

Doel:

 • pijngedragsverandering.
 • verbeteren functioneren.

N.B. het doel is niet pijnvermindering.

Fasen:
A. start fase

 1. uitleg/voorlichting patiënt
 2. doelen inventariseren en vastleggen
 3. basislijn bepalen
 4. afspraken maken
 5. pijngebonden

B. behandelfase

 1. opbouwschema
 2. einddoel
 3. positief bekrachtigen van gezond gedrag
 4. uitdoven van pijngedrag
 5. tijdgebonden

C. generalisatiefase

 1. vervangende activiteiten
 2. toepassen in andere omgeving
 3. voortduren van het gewenste gedrag in de tijd.

ACTIEF BEWEGINGSPROGRAMMA (Graduele blootstelling)

Is er middels vragenlijsten de conclusie getrokken dat er sprake is van bewegingsvrees, dan wordt de patiënt een serie foto's voorgelegd, waarbij hij zelf aan kan geven voor welke dagelijkse activiteiten hij of zij het meest en het minst vrees heeft. Al naar gelang zijn of haar vreesvolgorde wordt er geoefend.

In de oefenzaal en later in het dagelijks leven wordt de patiënt vertrouwd gemaakt met diverse handelingen, zodat uiteindelijk zijn activiteitenniveau stapsgewijs wordt uitgebreid. Het uiteindelijke doel is de patiënt terug te brengen naar een normale thuis- en/of werksituatie.

Voor meer informatie: www.pijn.pagina.nl.

WAT IS TENS:

TENS is een afkorting voor de term “Transcutane Electro Neuro Stimulatie” en houdt in dat er elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan) worden gegeven die de zenuwen kunnen beïnvloeden om pijn te verminderen. Door middel van het plaatsen van elektrodes op de huid wordt op een vriendelijke manier de pijn bestreden.

Het apparaat is ongeveer net zo groot als een iPhone en is eenvoudig te bedienen, zodat u het op ieder moment van de dag kunt gebruiken. Het is een niet-medicamenteuze manier van pijnbestrijding met als groot voordeel dat er geen enkele bijwerking aan vast zit!!

Wanneer kom je in aanmerking voor TENS?

Voor patiënten met chronische pijn die daarvoor medicatie gebruiken en/of pijninjecties krijgen kan dit een mooie aanvulling op de pijnbestrijding zijn.

Met wie werken wij samen?

We werken als praktijk samen met Schwa-Medico. Dit is de leverancier van de TENS apparaten en we zijn hierdoor continue voorzien van nieuwe proef apparaten zodat deze eerst uitgeprobeerd kunnen worden. Bij goed resultaat is het mogelijk (met verwijzing van een specialist) om dit apparaat in uw bezit te houden. De kosten hiervan worden volledig vergoedt vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle verzekeringen!

Wilt u meer informatie over TENS of wilt u het eens proberen, dan kunt u altijd naar onze praktijk bellen.

NEEM CONTACT OP!

Tel: (0181) 318243
E-mail: info@fysiohellevoet.nl

SPECIALISATIES

Onze Partners:

Aangesloten bij: