Update rondom het Coronavirus en de behandelingen.

Parkinsongroep

De parkinsongroep is een beweeggroep speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen. In de wekelijkse training is er aandacht voor souplesse, houding, freezing en tremor(trillen). Ook is er aandacht voor balans, coördinatie en het lopen. Het is verantwoord bewegen begeleid door ervaren fysiotherapeuten aangesloten bij het ParkinsonNet Zuid-Hollandse Eilanden.

De Parkinsongroep is een initiatief vanuit de fysiotherapiepraktijken FysioHellevoet en Fysiotherapie van Amstel uit Hellevoetsluis. Fysiotherapeuten Anke Weijers en Christine van Amstel zijn beiden aangesloten bij het ParkinsonNet, wat bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of met op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen, extra-piramidale stoornissen, MSA, PSP).

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine produceren. De oorzaak van die beschadiging is helaas nog onbekend. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Bij mensen met de ziekte van Parkinson bemoeilijkt het tekort aan dopamine de aansturing van de spieren.

Voor geen enkele patiënt zijn de Parkinsonsymptomen hetzelfde. De ernst van de klachten en het verloop van de ziekte verschillen van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten a-typische Parkinsonismen.

Hier volgen voorbeelden van klachten die op de voorgrond kunnen staan:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) betrokken bij de behandeling. Welke zorgverlener u behandeld of begeleid is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart. De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet zijn speciaal geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met a-typische Parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld Parkinsonverpleegkundigen en neurologen uit de regio. Zodoende is de aanpak deskundig en optimaal op elkaar afgestemd.

Wat houdt het oefenprogramma van de Parkinson Groep in?

  • U krijgt een uitgebreid aanbod van speciale bewegingsvormen, met uitleg
  • Oefeningen ter bevordering souplesse, kracht, coördinatie, balans en conditie
  • Het aanleren gebruik te maken van vooral zintuigelijke prikkels om dagelijkse bewegingen te vergemakkelijken (de zogenoemde 'cues')
  • Het geven van voorlichting en adviezen, ook aan de mantelzorgers/partners
  • Het regelmatig uitvoeren van individuele testen om in te kunnen spelen op eventueel veranderingen in het verloop van de ziekte

Wat is de procedure?

Inschrijven
Voor informatie over de Parkinson Groep kunt u contact opnemen met:
FysioHellevoet, tel. 0181 - 318243
of
Fysiotherapie “de Eik” Christine van Amstel, Vliedbergstraat 9, Hellevoetsluis, tel. 0181 - 284679

Screening
Na inschrijving volgt een screening (onderzoek) door een ParkinsonNet fysiotherapeut van de Parkinson Groep.

Kosten
De kosten van de Parkinson Groep worden afhankelijk van uw ziektekostenpolis door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor het gebruik maken van het buurtcentrum wordt per keer een geringe bijdrage van 2 euro gevraagd.

Wanneer?

De groepstraining onder leiding van de ParkinsonNet fysiotherapeuten vindt plaats op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Waar?

In buurtcentrum De Klinker aan het Bolwerk 48 te Hellevoetsluis (dit is bij het houten bruggetje tegenover de P.A. Genestetlaan nr. 49)

Onze Partners:

Aangesloten bij: